Progressief Landerd tegen benoeming wethouder Jonkergouw

Samen met de VVD en RPP hebben we ons verzet tegen de aanstelling van Piet Hein Jonkergouw als CDA wethouder zorg en welzijn. Er zijn Kamervragen gesteld of hij bij zijn vertrek als bestuurder van een zorginstelling ten onrechte € 235.000.- heeft meegekregen. Dit wordt op dit moment nader onderzocht. Wij vinden het moreel niet verantwoord dat een “wethouder Zorg” aantreedt terwijl er nog een onderzoek loopt naar een mogelijke schijnconstructie om de regels voor een maximale ontslagvergoeding te omzeilen.

We hebben verzocht zijn benoeming uit te stellen tot dat blijkt dat hem niets te verwijten valt. Mocht Jonkergouw niet juist hebben gehandeld en vertrekken als wethouder, dan zal de gemeente wachtgeld aan hem moeten betalen. Wij vinden het onverstandig  dat het CDA, Vereniging Herindelen Landerd en DS 97 niet willen wachten op de uitslag van het onderzoek dat binnenkort wordt afgerond. Ook begrijpen we niet dat er geen antwoord wordt gegeven als gevraagd wordt of de heer Jonkergouw afziet van wachtgeld mocht hij vanwege de uitslag van het onderzoek moeten vertrekken.