Progressief Landerd amendeert raadsvoorstel wet OKE

Wet OKE Raadsvergadering 15 maart 2012

De Notitie Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) beoogt voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang een veilige, stimulerende omgeving te creëren waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op (taal)achterstand te signaleren en effectief aan te pakken.

In Landerd is de peuterspeelzaal samen gegaan met de kinderopvang. Binnen de kinderopvang verzorgen zij het arrangement ‘spelen en ontwikkelen’, een goede ontwikkeling. Peuterspeelzalen krijgen zo de kans te laten zien dat zij meer doen dan alleen kinderen opvangen, nl ontwikkeling van het kind ondersteunen en stimuleren via het spel. In de nieuwe Wet OKE wordt met behulp het programma VVE (vroegtijdse voorschoolse educatie), extra aandacht besteed aan ontwikkeling van taal en eventuele sociaal emotionele achterstanden bij kinderen. De wet voorziet in extra aandacht voor doelgroep kinderen, kinderen die zijn geïndiceerd met een achterstand. Wethouder Peter Raaijmakers wilde in deze notitie een maximum van 20 kinderen stellen. Wij hebben als Progressief Landerd hier bezwaar tegen gemaakt. Alle kinderen dienen in aanmerking te komen voor deze extra ondersteuning. Na een inhoudelijk goed debat en het indienen van een amendement, kon de wethouder niet anders dan mee gaan in ons verzoek om alle kinderen, die dit nodig hebben, toegang te geven tot de extra begeleiding.

Subcategorieën

AGENDA

Geen evenementen